Zpracování prostorově vázaných dat

Vytisknout

Vizualizace prostorového rozložení spojitých veličin pomocí matematického modelování souvislých prostorových ploch je spojována většinou s digitálním modelováním povrchu terénu. Tuto metodu lze ale velmi úspěšně využít při zpracování, vizualizaci a analýzách libovolných dat, kde hodnota atributu se v prostoru souvisle mění.

Příkladem širokých možností využití těchto metod modelovaní může být naše metodika zpracování dat pro studie rozptylu škodlivin v ovzduší. Zde se matematické modelování souvislých prostorových ploch uplatňuje jednak při přípravě vstupních dat pro výpočet rozptylu, jednak pro vlastní vizualizaci výsledků.

Číst dál...

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top