Příprava dat pro GIS

Vytisknout

Naplnění datové báze GIS je časově i finančně nejnáročnějším krokem celého projektu GIS. Pro vstup je obyčejně k dispozici množství různorodých podkladů  od téměř historických archivních map, přes archivní údaje z geodetických měření, různé výkresy v analogové i digitální podobě až po data z fotogrammetrie, dálkového průzkumu země atd. K tomu přistupuje množství údajů statistických a popisných, uchovávaných jednak v analogové podobě v archivech, jednak v digitálních databázích různého druhu.

Pro úspěšné převedení těchto podkladů do geografického informačního systému je nutné zvolit vhodný pracovní postup a použít potřebná technická zařízení a programové vybavení. Vzhledem k časové i finanční náročnosti je potřeba věnovat této činnosti náležitou pozornost.

Následující články popisují jednotlivé kroky přípravy dat pro GIS a tím zároveň specifikují služby, které Vám v této oblasti můžeme nabídnout.

Analýza podkladů

Vytisknout

Pečlivá analýza všech dostupných podkladů je prvním a nezbytným krokem před zahájením prací na převodu dat do datové báze GIS.

Číst dál...

Návrh datového modelu

Vytisknout

Od reality k počítačovému souboru – tímto jednoduchým heslem by se dal charakterizovat proces zpracování dat do GIS.

Číst dál...

Skenování podkladů

Vytisknout

Tištěné či kreslené mapy a výkresy jsou v mnoha případech vhodným zdrojem dat pro GIS.

Číst dál...

Kalibrace rastrových výkresů

Vytisknout

Po naskenování mapových podkladů na skeneru je výsledkem kvalitní digitální rastrový obrázek, ale v žádném případě se ještě nejedná o digitální mapu.

Číst dál...

Georeferencování rastrů

Vytisknout

I dokonalý, kalibrací upravený digitální rastrový obrázek mapového listu nemá pro GIS velkou hodnotu.

Číst dál...

Vektorizace

Vytisknout

Přestože georeferencované rastrové mapy již můžeme v GIS v mnoha případech s úspěchem použít, je jejich využitelnost do značné míry stále ještě omezená.

Číst dál...

Topologické začištění map

Vytisknout

Důležitou charakteristikou geografických objektů jsou jejich vzájemné prostorové vztahy.

Číst dál...

Zpracování geodetických měření

Vytisknout

Údaje pocházející z geodetických měření představují jeden z nejpřesnějších zdrojů dat pro GIS.

Číst dál...

Pasportizace inženýrských sítí

Vytisknout

V případech, kdy chybí potřebné podklady, zajistíme kompletní pasportizaci inženýrských sítí.

Číst dál...

Příprava databází

Vytisknout

Datová báze GIS zahrnuje kromě geometrických dat také množství popisných, technických a statistických údajů.

Číst dál...

Implementace a údržba dat

Vytisknout

Naše práce v žádném případě nekončí „předáním diskety“.

Číst dál...

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top