DKM zdarma - převod INSPIRE XML do DXF

Vytisknout

Co je INSPIRE?

Je to iniciativa Evropské komise, která si stanovila za cíl vybudovat evropskou infrastrukturu prostorových dat (INfrastructure for SPatial Information in the European Community). Legislativním rámcem pro naplňování uvedeného cíle je směrnice 2007/2/ES. Ta stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat (SDI – Spatial Data Infrastructure) zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují.

Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje podle smšrnice INSPIRE vybraná témata zdarma všem uživatelům. Data jsou poskytována prostřednictvím služby WFS nebo v souborech ve formátu XML.

Vzhledem k tomu, že řada uživatelů katastrálních map nevlastní programy, které podporují službu WFS nebo formát XML (potažmo GML) dle směrnice INSPIRE, vytvořili jsme užitečnou aplikaci pro rychlý převod map parcel z formátu INSPIRE XML do standardního výměnného formátu DXF, který podporují všechny CAD a GIS programy.

Pro bližší informace o možnosti získání tohoto programu nás kontaktujte.

Popis programu

Program je vytvořen jako samostatná aplikace a je tedy naprosto nezávislý na použitém grafickém editoru uživatele. Program má velmi jednoduché uživatelské rozhraní umožňující výběr a identifikaci vstupního XML souboru, nastavení cesty a názvu výstupního souboru a spuštění převodu.

Program využívá nejnovější nástroje pro zpracování XML a zápis do DXF, takže vlastní převod je mimořádně rychlý. I u rozsáhlých map trvá jen několik vteřin. Výsledný výkres je uložen ve formátu DXF r12, který podporují snad opravdu všechny grafické editory.

Objekty jsou logicky umístěny do hladin. Názvy hladin podporují stromovou strukturu zobrazení (tématický strom). Identifikátory parcel a katastrálních území jsou opatřeny dvěma atributy (číslo parcely a kód KÚ), které umožňují napojení parcel na databázi popisných údajů, vytvoření polygonové topologie parcel a další zpracování v programech, které toto podpotují (např. AutoCAD Map).

Díky zvolenému standardu DXF je však výsledná mapa přímo použitelná například i v AutoCADu LT.

Kliknutím sem můžete program nainstalovat. V nápovědě k programu pak najdete pokyny pro registraci a získání licenčního kódu. Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top