Převod VFK do DXF - InspireDXF 2.0

Vytisknout

Je připravena nová verze programu InspireDXF. Hlavní a zcela zásadní novinkou ve verzi 2.0 je převod souboru grafických informací (SGI) katastru nemovitostí z výměnného formátu VFK do DXF. Soubory VFK s prvky katastrální mapy poskytuje zdarma Český úřad zeměměřický a katastrální. V převodu souborů XML zůstává možnost převodu témapu INSPIRE CP (parcely). Zde je doplněn převod hranic parcel od trojmezí k trojmezí. Tím je dána možnost získat topologicky čistou kresbu hranic parcel, která umožňuje vytvoření polygonové topologie parcel (například pomocí AutoCAD Map 3D).

Program InspireDXF verze 2.0 si můžete nainstalovat kliknutím zde.

V nápovědě k programu pak najdete pokyny pro registraci a získání licenčního kódu. Licenční kód obdržíte po zaplacení licenčního poplatku, který činí 2000,- Kč bez DPH. Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás.

 

Nové sestavení programu InspireDXF 2.0.0.4

Vytisknout

K dispozici je nové sestavení 2.0.0.4  programu InspireDXF. Revize řeší přechod na vyšší verzi schémat XML (XSD). Nejde o změnu obsahu dat, ale o drobné úpravy zápisu. Schémata XML ve verzi 3.0 nebudou nadále podporována.

Podrobnější informace k verzi 2.0 najdete v článku: Převod VFK do DXF - InspireDXF 2.0

DKM zdarma - převod INSPIRE XML do DXF

Vytisknout

Co je INSPIRE?

Je to iniciativa Evropské komise, která si stanovila za cíl vybudovat evropskou infrastrukturu prostorových dat (INfrastructure for SPatial Information in the European Community). Legislativním rámcem pro naplňování uvedeného cíle je směrnice 2007/2/ES. Ta stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat (SDI – Spatial Data Infrastructure) zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují.

Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje podle smšrnice INSPIRE vybraná témata zdarma všem uživatelům. Data jsou poskytována prostřednictvím služby WFS nebo v souborech ve formátu XML.

Vzhledem k tomu, že řada uživatelů katastrálních map nevlastní programy, které podporují službu WFS nebo formát XML (potažmo GML) dle směrnice INSPIRE, vytvořili jsme užitečnou aplikaci pro rychlý převod map parcel z formátu INSPIRE XML do standardního výměnného formátu DXF, který podporují všechny CAD a GIS programy.

Pro bližší informace o možnosti získání tohoto programu nás kontaktujte.

Číst dál...

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top