GEOD 2015 NH

Vytisknout

V září 2014 byl dokončen upgrade systému pro údržbu a správu základní mapy závodu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. v Ostravě pro AutoCAD MAP 3D 2015. Jedná se o systém pro skupinovou správu a údržbu rozsáhlých map velkých měřítek a rozsáhlých databázi bodů podrobného měření založený na naší aplikaci GEOD. Původně byl systém vyvinut v roce 1998 pro správu a údržbu základní mapy závodu Nová huť, a.s. a přípravu dat pro podnikový GIS založený na mapovém serveru Autodesk MapGuide. Později v roce 2002 byl doplněn o další moduly, které umožnily používat systém pro správu neomezeného počtu map na samostatných lokalitách. Naše řešení plně využívá všech stěžejních funkcí systému AutoCAD MAP 3D 2015 (konkrétně modulu ADE - Autodesk Data Extension) pro práci s výkresovými sadami, databázemi bodových polí a skupinovou práci při údržbě map.

Společnost ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava s.r.o., která byla objednatelem upgrade, odkoupila po instalaci a odladění systému celé naše softwarové řešení včetně zdrojových kódů pro zajištění dalšího společného vývoje.

GEOD 2012 - mapy velkých měřítek pro AutoCAD Map

Vytisknout

Aplikace GEOD 2012 je komplexní řešení pro tvorbu digitálních map velkých měřítek v prostředí AutoCAD Map.

Návrh aplikace vychází z normy ČSN 01 3411 - Mapy velkých měřítek - kreslení a značky. Aplikace je integrována do prostředí Autodesk Map prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní a automatizuje rutinní činnosti při tvorbě map.

Součástí aplikace je úplná knihovna mapových značek neliniových i liniových prvků. Značky jsou členěny do skupin podle ČSN 01 3411.

Číst dál...

RSE - Rubber Sheet Extension

Vytisknout

RSE je rozšíření funkce AutoCAD MAPu pro nerovnoměrné podobnostní transformace vektorových mapových dat.

Číst dál...

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top