Vyhledávání inženýrských sítí

Vytisknout

Pro případy nutnosti vyhledání průběhů podzemních inženýrských sítí jsme vybaveni elektromagnetickým digitálním lokátorem podzemních vedení Leica a lokátorem skrytých armaturních poklopů Radiodetection.

Lokátor Leica DIGI System nám umožňuje trasovat podzemní metalická vedení a potrubí v několika režimech. Digitální signál tohoto systému zaručuje spolehlivé a vysoce přesné výsledky i v oblastech s hustou sítí podzemních vedení. Ve spojení se speciální sondou umožňuje lokátor také trasování nekovových potrubí.

Lokátor kovových poklopů Radiodetection nám umožňuje rychle dohledat poklopy potrubních armatur nebo kanalizačních šachet, které jsou skryté pod povrchem terénu, ve vysoké trávě nebo dokonce pod hladinou vody. Lokátor přitom omezuje na minimum falešné signály od drobných kovových předmětů, okolo stojících automobilů a podobně.

Přímá integrace systému pro lokalizaci podzemních sítí do procesu mapování zaručuje předání spolehlivých výsledků a přesných map, které jsou zárukou bezpečného zahájení projekční a stavební činnosti.

Vyhledávání podzemní sítí používáme také při mapování a pořizování dat pro geografické informační systémy.

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top