Mobile Mapping

Vytisknout

Mobile Mapping je vysoce produktivní technologie mapování a sběru dat pomocí ručního GPS přijímače MobileMapper CX, ve kterém je integrován výkonný polní počítač a polní GIS software. Přístroj umožňuje velice rychlé a pohodlné mapování jevů na rozsáhlých územích s přesností 50 - 70 cm. Technologie je tedy vhodná všude tam, kde se předpokládá mapový výstup přibližně v měřítku 1:5000.

Mapování pomocí GPS/GIS přijímače MobilMapper CX

Typické oblasti využití technologie Mobile Mapping jsou například:

  • Mapování a inventarizace majetku
  • Mapování a popis význačných krajinných prvků
  • Mapování biotopů
  • Mapování zemědělských kultur
  • Mapování lesních pozemků a krajinné zeleně
  • Mapování a popis turistických tras a cyklostezek
  • Záznam údajů ze sítě polních senzorů, jako jsou chemické detektory, magnetometry, hloubkoměry

Přímo v terénu vzniká objektově orientovaná přehledná digitální mapa zájmového území. Každý objekt - bod, linie, plocha nebo síť bodů je opatřen libovolným počtem atributových údajů. Mapa je následně převedena do kancelářského programu Mobile Mapper Office, kde jsou veškerá data zpracována a připravena pro implementaci do GIS.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top