Dokumentace budov

Vytisknout

Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace současného stavu budovy je nezbytným  krokem před zahájením projekčních prací pro její rekonstrukci nebo přestavbu, zejména pokud neexistuje původní projekční dokumentace nebo dokumentace o skutečném provedení stavby.

Provádíme geodetické zaměření veškerých stavebních konstrukcí budovy, vnitřních dispozic, fasády a dokonce i rozvodů a inženýrských sítí.

Předávaným výsledkem je dokumentace obsahující:

  • Technickou zprávu
  • Výkresy půdorysů podlaží
  • Výkresy podélných řezů budovou
  • Výkresy příčných řezů budovou
  • Výkresy pohledů a případně i řezů fasády
  • Grafické soubory smluvně sjednané digitální dokumentace

Pro projekční kanceláře pracující ve 3D vypracujeme digitální 3D modely a 3D vizualizace současného stavu budovy. Digitální 3D vizualizace jsou vhodné také pro prezentační účely a oceňování budov.

Zaměření pro rekonstrukci budovy OBÚ v Ostravě - schéma měřické sítě
Zaměření pro rekonstrukci budovy OBÚ v Ostravě - schéma měřické sítěNa pracovním snímku obrazovky AutoCADu Civil 3D je dobře patrné prostorové uspořádání měřické sítě. Žlutě jsou vyznačeny orientace mezi měřickými body vybudovanými v okolí zaměřované budovy, světla modře jsou vyznačeny záměry referenčních bodů na čelní a zadní fasádě, hřebeni střechy a zdech 2. NP. Na úrovni 2. NP je vybudována měřická mikrosíť připojená na vnější síť přes okna budovy.

Zaměření pro rekonstrukci budovy OBÚ v Ostravě - schéma měřické sítě
Zaměření pro rekonstrukci budovy OBÚ v Ostravě - kótovaný výkres zaměřených referenčních bodů na průčelní fasádě
Zaměření pro rekonstrukci budovy OBÚ v Ostravě - půdorys 2.NP budovy
Zaměření pro rekonstrukci venkovského stavení - podélný řez
Zaměření pro rekonstrukci venkovského stavení - 3D model
Zaměření pro rekonstrukci venkovského stavení - 3D model krovu
Zaměření pro rekonstrukci venkovského stavení - 3D model krovu

 

 

 

 

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top