3D modelování a vizualizace

Vytisknout

Digitální modelování terénu (DMT) je jednou ze základních metod geoinformatiky. Pomocí metody DMT můžeme zobrazovat a podrobně analyzovat složité prostorové plochy.

Toto je popis obrázku

Vhodným zobrazením 3D modelu lze pak velmi dobře znázornit souvislosti, které jsou jinak hůře pochopitelné nebo nezobrazitelné. AutoCAD Civil 3D nám umožňuje nabídnout DMT jako základní součást digitálních map, ale také řešit specifické požadavky.

Takovým požadavkem bylo například podrobné zdokumentování a vizualizace průběhu rozsáhlých sanačních prací pro odstranění starých ekologických zátěží v prostoru objektů chemické výroby. Metoda DMT nám umožnila modelovat a zobrazovat jednotlivé etapy výkopových prací, jednotlivé etapy náhrady kontaminovaných vrstev zeminy inertním materiálem i etapy budování sítě podzemních sanačních vrtů a technologických objektů. (viz. Teva - sanace, A.Etapa )  Modelování výkopů a zemních těles umožňuje podrobně dokumentovat jednotlivé etapy zemních prací včetně výpočtů kubatur a analýzy přesunů hmot.

Analytické metody DMT nám umožňují zobrazovat i další důležité informace o zájmového území. Můžeme například vypracovat mapu proudění a odtoku povrchových vod ze zájmového prostoru. Můžeme snadno vytvořit podrobné mapy retenčních území se zobrazením zátopových čar pro předpokládané výšky hladin. Můžeme snadno zjistit množství vody zadržené v daném zátopovém území.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top