Přesná GPS měření

Vytisknout

Integrace GPS měření do procesu podrobného topografického mapování přináší další nárůst produktivity práce. Přesná GPS měření využíváme především pro rychlé a přesné připojení podrobného měření k závaznému souřadnému systému. V lokalitách s příhodnými observačními podmínkami využíváme GPS měření i pro podrobné topografické mapování. Hlavní výhodou GPS měření je vysoká přesnost měření na velmi velké vzdálenosti a možnost měření bez nutnosti přímé viditelnost mezi základnou a zaměřovanými body.