Maximálně produktivní mapování

Vytisknout

Díky využití nejmodernější zeměměřické techniky jsme schopni dosáhnout maximální produktivity geodetických měření a mapování. Plně robotizovaný měřický systém SOKKIA SRX je ovládán jedním člověkem. Ve spojení s výkonným polním počítačem a špičkovým polním softwarovým vybavením zvládne jediný pracovník podrobné mapování rozsáhlých území se složitou topografickou situací. Detailní mapa zájmového území vzniká v zásadě již v terénu.

Přesná GPS měření

Vytisknout

Integrace GPS měření do procesu podrobného topografického mapování přináší další nárůst produktivity práce. Přesná GPS měření využíváme především pro rychlé a přesné připojení podrobného měření k závaznému souřadnému systému. V lokalitách s příhodnými observačními podmínkami využíváme GPS měření i pro podrobné topografické mapování. Hlavní výhodou GPS měření je vysoká přesnost měření na velmi velké vzdálenosti a možnost měření bez nutnosti přímé viditelnost mezi základnou a zaměřovanými body.

Špičkové digitální výstupy

Vytisknout

Veškerá geografická data zpracováváme pomocí špičkového softwarového vybavení. Pro kartografické zpracování, 3D modelování, vizualizace a analýzy údajů získaných přímým geodetickým měřením, případně jinými metodami geoinformatiky, používáme především rozsáhlý softwarový systém AutoCAD Civil 3D. Ten nám umožňuje zpracovat výsledky terénního měření do podoby kvalitních digitálních map zcela automaticky. Výsledné mapy splňují požadavky platných norem a vynikají svou podrobností a vypovídací schopností.

Podkategorie

 • Účelové mapování

  Účelové mapy slouží k podrobné lokalizaci jevů a objektů na povrchu, pod povrchem a nad povrchem země. Účelové mapy se tvoří přímým měřením a zobrazováním, popřípadě přepracováním nebo odvozením ze stávajících map. Účelovými mapami jsou mapy pro projektové účely, mapy pro provozní účely firem, mapy lesnické a vodohospodářské, mapy skutečného provedení staveb a další.

 • Technické mapování

  Tato oblast naší činnosti zahrnuje především podrobná geodetická měření a tvorbu technických map pro správce inženýrských sítí.

 • Digitální modely terénu

  Provádíme podrobná geodetické měření morfologie terénu, zemních těles a výkopů. Výsledky těchto měření jsou zpracovány do podrobných 3D digitálních modelů, které nám slouží k mapovému zobrazení a vizualizaci morfologie, ke konstrukci profilů a řezů, pro výpočty kubatur a pro další prostorové analýzy zájmového území.

 • Dokumentace budov

  Přesné geodetické zaměření současného stavu budov, vyhotovení dokumentace, 3D modelování a vizualizace stavebních konstrukcí.

 • Vyhledávání inženýrských sítí
 • Mobile Mapping

  Vysoce produktivní mapování objektů a jevů na povrchu země pomocí technologie GPS za současného sběru popisných informací spolu s tvorbou objektově orientované digitální mapy.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top