Geoinformatika

Geoinformatika se zaměřuje na získávání, ukládání, zpracování a distribuci geografických nebo jiných prostorově vázaných informací.

GIS

Geografické informační systémy jsou technologické nástroje pro pochopení geografie a inteligentní rozhodování.

GPS

Družicový polohový systém je dnes nenahraditelným technologickým nástrojem pro pořizování dat pro GIS.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

© Ing. Vratislav Štěpánek 1990-2016

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top